Certifikáty

Certifikáty dle ISO 9001:2015

platnost
pdf Certifikát 05.03.2020

Certifikáty dle ISO 14001:2015

platnost
pdf Certifikát 02.05.2019
Zainteresované strany společnosti JIP – Papírny Větřní, a.s. mají na vyžádání zajištěn přístup k dokumentované informaci popisující rozsah systému.

Certifikáty C-o-C

platnost

Certifikáty papír pro styk s potravinami

platnost
pdf UNIKRAFT PLUS 06.04.2019
pdf EASY WELL 30.08.2020

Certifikáty pro kompostovatelnost papíru

platnost

Prohlášení o shodě

Prohlášení o obalech

Prohlášení FSC