Certifikáty

Certifikáty dle ISO 9001:2015

platnost

Certifikáty dle ISO 14001:2015

platnost
pdf Certifikát ISO 14001:2015 02.05.2025
Zainteresované strany společnosti JIP – Papírny Větřní, a.s. mají na vyžádání zajištěn přístup k dokumentované informaci popisující rozsah systému.

Certifikáty C-o-C

platnost

Certifikáty papír pro styk s potravinami (ISEGA)

platnost
pdf UNIKRAFT PLUS 24.11.2023
pdf EASY WELL 29.8.2024

Certifikáty pro kompostovatelnost papíru

platnost

Prohlášení o shodě

Prohlášení o obalech

Declaration FSC® (FSC® C-120581)

Ostatní certifikáty