Historie

Historie výroby papíru ve Větřní

jedna z největších českých papíren se nachází jen 5 km od historického centra Českého Krumlova. První dochovaná poznámka o jejich historii pochází z roku 1867. Tradice výroby papíru v Českém Krumlově je však ještě o tři století starší. Historii výroby papíru ve Větřní začal psát až Ignác Spiro, podnikatel v papírenství, který poté co přišel do Českého Krumlova koupil roku 1861 druhou papírnu od Theodora Pachnera (založena 1792). Kvůli rozrůstající se výrobě byl Spiro v roce 1867 nucen koupit Pečkovský mlýn poblíž Větřní. Prvotně byl Pečkovský mlýn plánován jako celulózka pro krumlovskou papírnu. O devět let později zde už byly tři papírenské stroje. Továrna se stala nositelem technického pokroku v papírenství v celém Rakousku-Uhersku a později i nezávislé republice. V roce 1883 byl zahájen provoz sulfitové celulózky. V roce 1911 pak byl postaven největší stroj na světě na výrobu papíru pro rotační tisk V roce 1926 pak Spirova rodina jako první v republice uvedla do provozu výrobu sulfátové buničiny. K zajímavým technickým dílům patří i Spirova vodní elektrárna ve Vyšším Brodě z roku 1903, která s napětím 15.000 V zásobovala nejen papírnu, ale i přilehlé části jižních Čech. Spirova továrna ve Větřní později dala vzniknout i národnímu podniku Jihočeské papírny.

Papírna v roce 1898
Papírna v roce 1898

Přehled nejdůležitějších dat z historie společnosti

1572

Zahájení a prvotní rozvoj první krumlovské papírny, kterou provozoval Vít Kašpar.

1792

Založena druhá papírna v Českém Krumlově, v místech kde později podnikal Ignác Spiro.

Pečkovský Mlýn v době kdy ho kupoval Ignác Spiro
Pečkovský Mlýn v době kdy ho kupoval Ignác Spiro
1861

Theodor Pachner prodává krumlovskou papírnu Ignáci Spirovi.

Ignác Spiro – zakladatel tradice průmyslové výroby papíru na jihu Čech – Ignác Spiro
Ignác Spiro
1867

Ignác Spiro kupuje Pečkovský mlýn pod obcí Větřní a buduje celulózku.

1911

Postaven první papírenský stroj na výrobu novinového papíru v Pečkovském mlýně ve Větřní. V té době se jednalo se o největší a nejmodernější papírenský stroj na světě.

1935

Další stroj na papír pro rotační tisk byl postaven ve Větřní. Jednalo se o největší stroj ve střední Evropě.

Papírna v roce 1930
Papírna v roce 1930
Sušící část rotostroje se strojním kalandrem , Větřní 1935
Sušící část rotostroje se strojním kalandrem , Větřní 1935
1946

Založen národní podnik Jihočeské papírny ve Větřní.

1958

Založeny výrobní jednotky národního podniku Jihočeské papírny ve Větřní, které zahrnovaly provozy ve Větřní, Českých Budějovicích, Loučovicích, Táboře, Přibyslavicích a Červené Řečici.

1990

Založena akciová společnost Jihočeské papírny Větřní s provozy ve Větřní, Českých Budějovicích, Přibyslavicích a Červené Řečici.

1992

Transformace akciové společnosti na holding. Společnost JIP - Papírny Větřní, a.s. se stává dceřinou společností holdingu.

1994

Zahájen provoz nového plynového kotle. sníženy plynné exhalace a popílek.

1992 - 2002

Odpodej podílů v dceřiných společnostech, kromě Větřní.

1998, 2000, 2002

Zastavení dvou neekonomických papírenských strojů, výroby sáčků, potištěných papírů a nebělené sulfitové buničiny.

1992, 2000

Rekonstrukce papírenského stroje PS 8 - zvýšena kapacita a kvalita.

1996

Rekonstrukce papírenského stroje PS 6 - zvýšena kapacita.

1998

Rekonstrukce papírenského stroje PS 4 - zvýšena kapacita.

1994, 1996, 1999, 2002

Částečné rekonstrukce papírenského stroje PS 7 (ROTO) - zvýšena kapacita a kvalita.

2007

JIP – Papírny Větřní, a.s. vyčleněny z bývalého holdingu Jihočeské papírny, a.s. a prodány novému majiteli.

2010

JIP – Papírny Větřní, a.s. provozují jako nájemce jeden z výrobních závodů bývalých Olšanských papíren papírnu Lukavice na Šumpersku (leden 2010 - červen 2013).

2010

PS 7 (ROTO) ukončení výroby magazínových SC papírů a změna výrobního programu na balicí papíry (odstavení stroje červen 2013).

2011

Zahájení provozu linky HURUM na zpracování použitého nápojového kartónu.

2013

PS 4 obnovení výroby balicích papírů po generální opravě stroje.

2016

PS 8 odstavení stroje z důvodu nerentability.

2016

Stabilizace společnosti s cílem upevňovat svou pozici na trhu balicích papírů na dvou papírenských strojích PS 4 a PS 6.

JIP - Papírny Větřní, a.s. v roce 2018
Areál papíren r. 2021
2021

PS 4 a PS 6 nové řídící systémy.
PS 6 nová mlecí linka.

JIP - Papírny Větřní, a.s. - mlecí linka PS6
Mlecí linka PS6