Historie

Historie výroby papíru ve Větřní

jedna z největších českých papíren se nachází jen 5 km od historického centra Českého Krumlova. První dochovaná poznámka o jejich historii pochází z roku 1867. Tradice výroby papíru v Českém Krumlově je však ještě o tři století starší. Historii výroby papíru ve Větřní začal psát až Ignác Spiro, podnikatel v papírenství, který poté co přišel do Českého Krumlova koupil roku 1861 druhou papírnu od Theodora Pachnera (založena 1792). Kvůli rozrůstající se výrobě byl Spiro v roce 1867 nucen koupit Pečkovský mlýn poblíž Větřní. Prvotně byl Pečkovský mlýn plánován jako celulózka pro krumlovskou papírnu. O devět let později zde už byly tři papírenské stroje. Továrna se stala nositelem technického pokroku v papírenství v celém Rakousku-Uhersku a později i nezávislé republice. V roce 1883 byl zahájen provoz sulfitové celulózky. V roce 1911 pak byl postaven největší stroj na světě na výrobu papíru pro rotační tisk V roce 1926 pak Spirova rodina jako první v republice uvedla do provozu výrobu sulfátové buničiny. K zajímavým technickým dílům patří i Spirova vodní elektrárna ve Vyšším Brodě z roku 1903, která s napětím 15.000 V zásobovala nejen papírnu, ale i přilehlé části jižních Čech. Spirova továrna ve Větřní později dala vzniknout i národnímu podniku Jihočeské papírny.

Přehled nejdůležitějších dat z historie společnosti

1572

Zahájení a prvotní rozvoj první krumlovské papírny, kterou provozoval Vít Kašpar.

1792

Založena druhá papírna v Českém Krumlově, v místech kde později podnikal Ignác Spiro.

Pečkovský Mlýn v době kdy ho kupoval Ignác Spiro
Pečkovský Mlýn v době kdy ho kupoval Ignác Spiro
1861

Theodor Pachner prodává krumlovskou papírnu Ignáci Spirovi.

Ignác Spiro – zakladatel tradice průmyslové výroby papíru na jihu Čech – Ignác Spiro
Ignác Spiro
1867

Ignác Spiro kupuje Pečkovský mlýn pod obcí Větřní a buduje celulózku.

Papírna r. 1885
Papírna r. 1885
1911

Postaven první papírenský stroj na výrobu novinového papíru v Pečkovském mlýně ve Větřní. V té době se jednalo se o největší a nejmodernější papírenský stroj na světě.

Papírna r. 1922
Papírna r. 1922
Papírna r. 1929
Papírna r. 1929
Papírna r. 1930
Papírna r. 1930
1935

Další stroj na papír pro rotační tisk byl postaven ve Větřní. Jednalo se o největší stroj ve střední Evropě.

Sušící část rotostroje se strojním kalandrem, Větřní r. 1935
Sušící část rotostroje se strojním kalandrem , Větřní r. 1935
1946

Založen národní podnik Jihočeské papírny ve Větřní.

1958

Založeny výrobní jednotky národního podniku Jihočeské papírny ve Větřní, které zahrnovaly provozy ve Větřní, Českých Budějovicích, Loučovicích, Táboře, Přibyslavicích a Červené Řečici.
Filmový zpravodaj z roku 1979.

1990

Založena akciová společnost Jihočeské papírny Větřní s provozy ve Větřní, Českých Budějovicích, Přibyslavicích a Červené Řečici.

1992

Transformace akciové společnosti na holding. Společnost JIP - Papírny Větřní, a.s. se stává dceřinou společností holdingu.

1994

Zahájen provoz nového plynového kotle, sníženy plynné exhalace a popílek.

1992 - 2002

Odprodej podílů v dceřiných společnostech, kromě Větřní.

1998, 2000, 2002

Zastavení dvou neekonomických papírenských strojů, výroby sáčků, potištěných papírů a nebělené sulfitové buničiny.

1992, 2000

Rekonstrukce papírenského stroje PS 8 - zvýšena kapacita a kvalita.

1996

Rekonstrukce papírenského stroje PS 6 - zvýšena kapacita.

1998

Rekonstrukce papírenského stroje PS 4 - zvýšena kapacita.

1994, 1996, 1999, 2002

Částečné rekonstrukce papírenského stroje PS 7 (ROTO) - zvýšena kapacita a kvalita.

2007

JIP – Papírny Větřní, a.s. vyčleněny z bývalého holdingu Jihočeské papírny, a.s. a prodány novému majiteli.

2010

JIP – Papírny Větřní, a.s. provozují jako nájemce jeden z výrobních závodů bývalých Olšanských papíren papírnu Lukavice na Šumpersku (leden 2010 - červen 2013).

2010

PS 7 (ROTO) ukončení výroby magazínových SC papírů a změna výrobního programu na balicí papíry (odstavení stroje červen 2013).

2011

Zahájení provozu linky HURUM na zpracování použitého nápojového kartónu (odstavení z důvodu nerentability r. 2019).

2013

PS 4 obnovení výroby balicích papírů po generální opravě stroje.

2016

PS 8 odstavení stroje z důvodu nerentability.

2016

Stabilizace společnosti s cílem upevňovat svou pozici na trhu balicích papírů na dvou papírenských strojích PS 4 a PS 6.

Areál papíren r. 2021
Areál papíren r. 2021
2021

PS 4 a PS 6 nové řídící systémy.
PS 6 nová mlecí linka.

JIP - Papírny Větřní, a.s. - mlecí linka PS6
Mlecí linka PS6
2022

Šnekové lisy S-PRESS 2 Industry na odvodnění papírenských kalů od firmy Huber.

Šnekové lisy firma HUBER CS spol. s.r.o. (časopis Vodní hospodářství 5/2023)Šnekové lisy firma HUBER CS spol. s.r.o. (časopis vodní hospodářství 5/2023)

JIP - Papírny Větřní, a.s. - Šnekové lisy S-PRESS 2 Industry.
Šnekové lisy